Relationwise

Kundelogin

Medarbejdertilfredshed – sådan gør du

I en verden, hvor konkurrencen aldrig sover, står medarbejdertilfredshed som et fyrtårn for virksomheder, der ønsker at bane vejen for bæredygtig vækst.

Medarbejdertilfredshed overskrider grundlæggende arbejdsvilkår og dykker ned i, hvordan medarbejdernes velvære, motivation og tilknytning til virksomheden direkte kan påvirke hverdagen, kundeoplevelser og virksomhedens samlede præstation.

Til et af vores årlige events fortalte Stig Jørgensen om, hvad det indebærer at arbejde med medarbejderloyalitet. I samarbejde med Copenhagen Business School havde han fundet frem til følgende:

2 % øget medarbejderloyalitet = 2,5 % øget kundeloyalitet = 6,5 % øget indtjening.

Men at investere i medarbejdertilfredshed kræver mere end blot overfladiske tiltag. Det kræver en holistisk tilgang, der omfatter en sund virksomhedskultur, retfærdig og meningsfuld anerkendelse, professionel udvikling, og et miljø, hvor medarbejdere føler sig hørt og værdsat.

Det er her, eNPS (employee Net Promoter Score) hjælper, ved at tilbyde virksomheder et klart og målbart system til at indsamle og handle på feedback fra medarbejdere.

Ved at stille det simple, men magtfulde spørgsmål: “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale din arbejdsplads til en ven eller kollega?”, åbner eNPS døren for ærlig dialog.

Det giver organisationer mulighed for ikke kun at måle tilfredsheden men også at forstå de underliggende faktorer, der driver medarbejdernes engagement og loyalitet.

Det er denne indsigt, der gør det muligt for ledere at foretage informerede beslutninger, der ikke bare forbedrer arbejdsmiljøet, men også styrker virksomhedens position på markedet.

For som vi siger: “Du kan ikke forbedre, hvad du ikke forstår.” At måle medarbejdertilfredshed er første skridt på rejsen mod en mere engageret, innovativ og succesfuld virksomhed.

Det gør god medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed er ikke blot et HR-udtryk; det er rygraden i en virksomhed. Her er tre grunde til, at medarbejdertilfredshed er afgørende for enhver organisation:

1. Katalysator for produktivitet og innovation
Når medarbejdere trives, er deres engagement og motivation højere, hvilket fører til øget produktivitet. Men det stopper ikke der.

I et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat, og deres velbefindende prioriteres, opstår der en unik tillid, der opmuntrer til eksperimentering og udtryk for kreativitet.

Det er i denne tilstand af psykologisk tryghed, at innovative ideer spirer.

Medarbejdere bliver mere tilbøjelige til proaktivt at søge løsninger, forbedre processer og foreslå nye tilgange, hvilket holder virksomheden i fronten af innovation og konkurrenceevne.

2. Bygger stærke kunderelationer
Tilfredshed indadtil reflekteres udadtil. Medarbejdere, der er tilfredse og engagerede, leverer enestående kundeservice, fordi de tager ejerskab og stolthed i deres arbejde.

Denne positive holdning skaber en dominoeffekt, hvor kvaliteten af kundeinteraktioner forbedres, hvilket styrker kundens loyalitet og tillid til virksomheden.

Tilfredse medarbejdere vil forstå og dele virksomhedens mission, og dette kommer naturligt igennem i hver kundeoplevelse, hvilket skaber bedre relationer og en loyal kundebase.

3. Fremmer retention og tiltrækker talent
En virksomhed, der værner om sine medarbejderes tilfredshed, bliver et fyrtårn for talent.

I en tid, hvor top-talent har mange valgmuligheder, og hvor den nye generation shopper mellem arbejdspladser, er et positivt arbejdsmiljø og en støttende kultur ekstra vigtigt.

Disse faktorer reducerer personaleomsætningen markant, da medarbejdere føler sig værdsat og ser muligheder for vækst inden for virksomheden. Samtidig bliver virksomheden kendt i flere kredse som et ønskeligt sted at arbejde, hvilket tiltrækker flere, bedre kandidater.

Dette fører ikke kun til hold af høj kvalitet men også til diversitet i tankegang og en berigelse af virksomhedskulturen.

Fokus på medarbejdertilfredshed er derfor ikke en periodevise indsats; det er en konstant proces og en investering i virksomhedens menneskelige kapital. Men hvordan forbedrer vi vores medarbejdertilfredshed?

Få en bedre medarbejdertilfredshed

At løfte din medarbejdertilfredshed kræver mere end bare periodiske undersøgelser. Det kræver en strategisk indsats og løbende forpligtelse. Her er tre skridt til at forbedre din medarbejdertrilfredshed:

  1. Handlingsorienteret feedback: Følg op på feedback aktivt og vis, at du værdsætter dine medarbejderes meninger. Implementer ændringer baseret på deres input.
  2. Styrk kommunikation: Hold medarbejderne informeret om virksomhedens retning og fejringer. En inkluderende kommunikationsstrategi øger følelsen af ejerskab og engagement.
  3. Investér i medarbejderudvikling: Tilbyd muligheder for professionel vækst. Medarbejdere, der føler sig understøttet i deres karrieremål, er mere tilbøjelige til at anbefale deres arbejdsplads.

Et eksempel fra virkeligheden

Allan Brunbakke, tidligere administrerende direktør for C2IT A/S, forstår dybden af medarbejdertilfredshedens rolle i at drive virksomhedens succes.

Med en filosofi centreret om “EPO” – energi, performance, og oplevelse – sikrer Allan, at der er en holistisk tilgang til medarbejdernes trivsel, virksomhedens præstationer, og kundeoplevelsen.

Månedlige check-ins på medarbejdertrivsel
“Hvor fedt har det været at gå på arbejde i den seneste måned?” Dette spørgsmål er hjertet i C2IT’s eNPS-strategi.

Medarbejderfeedback bliver ikke kun indsamlet, men nøje analyseret og afstemt med KPI’er. Gennem denne tilgang sikrer ledelsen, at medarbejdertilfredshed forbliver en prioritet, og de søger aktivt efter måder at optimere trivslen på arbejdspladsen.

Dybtgående medarbejderengagement med “EPO”
Allan og hans team går skridtet videre ved at have 1-1-møder med medarbejderne, fokuseret på “EPO”-balancen.

Disse møder tjener ikke kun til at adressere eventuelle bekymringer men også til at forstå, hvordan hvert individ bidrager til virksomhedens overordnede energi, performance, og kundeoplevelse.

En kultur med diversitet og inklusion
Ved at anvende DISC-personprofilanalysen anerkender C2IT, at hver medarbejder har unikke styrker og svagheder. Denne forståelse former en virksomhedskultur, hvor forskelligheder værdsættes, og alle føler sig inkluderede.

Dette niveau af personlig opmærksomhed forbedrer medarbejdertilfredsheden, da det skaber et miljø, hvor alle kan trives.

Allans tilgang understreger, at medarbejdertilfredshed er mere end bare et tal; det er kernen i en sund, dynamisk og succesfuld virksomhed.

Ved at forankre eNPS dybt i virksomhedens strategi og daglige drift, skaber C2IT A/S et fundament, hvor både medarbejdere og virksomhed kan blomstre.