Relationwise

Medarbejdertilfredshed – Sådan gør I

I en verden, hvor konkurrencen aldrig står stille, er medarbejdertilfredshed et fyrtårn for virksomheder, der ønsker at bane vejen for bæredygtig vækst.

Estimeret læsetid: 5 min.

Medarbejdertilfredshed er et begreb, som omhandler jeres medarbejderes velvære, motivation og tilknytning til virksomheden.

At have tilfredse medarbejdere har direkte indflydelse på jeres hverdag, kundernes oplevelser og derfor virksomhedens samlede resultat.

Men at investere tid i medarbejdertilfredshed kræver mere end blot overfladiske tiltag. Det kræver en holistisk tilgang, der omfatter en sund virksomhedskultur, meningsfulde relationer, professionel udvikling, og et miljø, hvor medarbejdere føler sig hørt og værdsat.

Sådan måler I medarbejdertilfredshed

Det er her, eNPS (employee Net Promoter Score) hjælper, ved at tilbyde virksomheder et klart og målbart system til at indsamle og handle på feedback fra medarbejdere.

Ved at stille det simple, men effektive spørgsmål: “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale din arbejdsplads til en ven eller kollega?”, åbner eNPS døren for ærlig dialog.

Det giver jer mulighed for ikke kun at måle tilfredsheden blandt jeres kolleger, men også at forstå de underliggende faktorer, der driver jeres medarbejderes engagement og loyalitet.

Det er denne indsigt, der gør det muligt for ledere at foretage informerede beslutninger, der ikke bare forbedrer arbejdsmiljøet, men også styrker virksomhedens position på markedet.

For som Peter Drucker er kendt for at sige: “If you can’t measure it, you can’t manage it“. At måle medarbejdertilfredshed er første skridt på rejsen mod en mere engageret, innovativ og succesfuld virksomhed.

Derfor er god medarbejdertilfredshed vigtigt

Medarbejdertilfredshed er ikke blot endnu et HR-udtryk; det er fundamentet i jeres virksomhed.

Her er tre grunde til, at medarbejdertilfredshed er afgørende for jeres organisation:

1. Katalysator for produktivitet og innovation

Når jeres medarbejdere trives, er deres engagement og motivation højere, hvilket fører til øget produktivitet. Men det stopper ikke der.

I et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat, og deres velbefindende prioriteres, opstår der en unik tillid, der medfører øget motivation, innovation og ansvar.

Det er i denne tilstand af psykologisk tryghed, at innovative ideer spirer.

Medarbejdere bliver mere tilbøjelige til proaktivt at søge løsninger, forbedre processer og foreslå nye tilgange, hvilket holder jeres virksomhed i fronten af innovation og konkurrenceevne.

2. Bygger stærke kunderelationer

Tilfredshed indadtil reflekteres udadtil. Medarbejdere, der er tilfredse og engagerede, leverer enestående kundeservice, fordi de tager ejerskab og ansvar i sit arbejde.

Denne positive indstilling skaber en dominoeffekt, hvor kvaliteten af kundeinteraktioner forbedres, hvilket styrker jeres kunders loyalitet og tillid til virksomheden, som fører til langvarig fastholdelse og bæredygtig vækst.

Tilfredse medarbejdere vil forstå og dele jeres virksomheds mission, og dette kommer naturligt igennem i hver kundeoplevelse, hvilket skaber bedre relationer og en loyal kundebase.

3. Fremmer fastholdelse og tiltrækker talent

En virksomhed, der værner om sine medarbejderes tilfredshed, bliver en magnet for nye talenter.

I en tid, hvor top-talenter har mange valgmuligheder, og hvor den nye generation shopper mellem arbejdspladser, er et positivt arbejdsmiljø og en støttende kultur ekstra vigtigt.

I kan sikkert allerede nu komme i tanke om en virksomhed, I engang havde lyst til at arbejde i, fordi I havde hørt meget godt om medarbejderkulturen.

Et positivt arbejdsmiljø og høj medarbejdertilfredshed reducerer også personaleomsætningen markant, da medarbejdere føler sig værdsat og ser muligheder for vækst inden for jeres virksomhed.

Samtidig bliver I kendt i flere kredse som et anbefalelsesværdigt sted at arbejde, hvilket tiltrækker flere, bedre kandidater.

Dette fører ikke kun til teams af høj kvalitet, men også til diversitet i tankegang og en diversificering af virksomhedskulturen.

Fokus på medarbejdertilfredshed er derfor ikke en periodevis indsats; det er en konstant proces og en investering i jeres virksomheds menneskelige kapital. Men hvordan forbedrer I jeres medarbejdertilfredshed?

Få en bedre medarbejdertilfredshed

At løfte jeres medarbejdertilfredshed kræver mere end bare periodiske undersøgelser. Det kræver en strategisk indsats og løbende forpligtelse.

Her er tre skridt til at forbedre jeres medarbejdertrilfredshed:

  1. Handlingsorienteret feedback: Følg op på feedback aktivt og vis, at I værdsætter jeres medarbejderes meninger. Implementer ændringer baseret på deres input. Her er NPS et fremragende værktøj, andre bruger måleredskaber såsom CSAT.
  2. Styrk kommunikation: Hold jeres medarbejdere informeret om jeres virksomheds retning og fejringer. En inkluderende kommunikationsstrategi øger følelsen af ejerskab og engagement.
  3. Investér i medarbejderudvikling: Tilbyd muligheder for professionel vækst. Medarbejdere, der føler sig understøttet i deres karrieremål, er mere tilbøjelige til at anbefale jer som arbejdsplads. Det var ikke kun de gamle, græske filosoffer, som værdsatte at være dygtige til at begå sig i livet. Det gør jeres medarbejdere højst sandsynligt også.

Et eksempel fra virkeligheden

Allan Brunbakke, tidligere administrerende direktør for C2IT A/S, forstår dybden af medarbejdertilfredshedens rolle i at drive virksomhedens succes.

Med en filosofi centreret om “EPO” – energi, performance, og oplevelse – sikrer Allan, at der er en holistisk tilgang til medarbejdernes trivsel, virksomhedens præstationer, og kundeoplevelsen.

Månedlige check-ins på medarbejdertrivsel
“Hvor fedt har det været at gå på arbejde i den seneste måned?” Dette spørgsmål er hjertet i C2IT’s eNPS-strategi.

Medarbejderfeedback bliver ikke kun indsamlet, men nøje analyseret og afstemt med KPI’er. Gennem denne tilgang sikrer ledelsen, at medarbejdertilfredshed forbliver en prioritet, og de søger aktivt efter måder at optimere trivslen på arbejdspladsen.

Dybtgående medarbejderengagement med “EPO”
Allan og hans team går skridtet videre ved at have 1-1-møder med medarbejderne, fokuseret på “EPO”-balancen.

Disse møder tjener ikke kun til at adressere eventuelle bekymringer men også til at forstå, hvordan hvert individ bidrager til virksomhedens overordnede energi, performance, og kundeoplevelse.

En kultur med diversitet og inklusion
Ved at anvende DISC-personprofilanalysen anerkender C2IT, at hver medarbejder har unikke styrker og svagheder. Denne forståelse former en virksomhedskultur, hvor forskelligheder værdsættes, og alle føler sig inkluderede.

Dette niveau af personlig opmærksomhed forbedrer medarbejdertilfredsheden, da det skaber et miljø, hvor alle kan trives.

Allans tilgang understreger, at medarbejdertilfredshed er mere end bare et tal; det er kernen i en sund, dynamisk og succesfuld virksomhed.

Ved at forankre eNPS dybt i virksomhedens strategi og daglige drift, skaber C2IT A/S et fundament, hvor både medarbejdere og virksomhed kan blomstre.