Relationwise

Kundetilfredshed – Vejen til loyalitet og vækst

Kundetilfredshed afspejler forbrugernes opfattelse og reaktion på den kvalitet af de varer og tjenester, de modtager fra jeres virksomhed og medarbejdere.

Estimeret læsetid: 5 min.

I en global økonomi, hvor forbrugerne har flere valgmuligheder end nogensinde før, er kundetilfredshed blevet en central faktor for virksomheders succes og deres evne til at opfylde eller overgå kundernes forventninger.

For selvom I kan prøve med billigere priser eller differentiere jer marginalt på andre måder, så vil en positiv oplevelse af og tillid til jeres virksomhed næsten altid skaffe den bedste, mest bæredygtige forretning.

Hvorfor er kundetilfredshed så vigtigt?

Tilfredse kunder er ofte loyale kunder. De kommer igen, tilføjer flere varer / ydelser til deres ordre, og måske vigtigst af alt; de anbefaler jeres virksomhed til andre.

Tilfredse kunder skaber altså en positiv spiral af vækst.

Når I har tilfredse kunder, betyder det også, at I kan bruge færre ressourcer på at skaffe nye kunder og dermed får større råderum til at forbedre jeres produkt eller service.

På den måde kan kundetilfredshed være med til ikke kun at differentiere jer vha. en personlig relation til kunderne, men også ved at I får flere ressourcer til at udvikle jeres produkt / ydelse.

Det er en win-win situation.

Derfor skal du have god kundetilfredshed

Kundetilfredshed og -service skal ikke blot være en afdeling. Det skal være en evne og et fokus, som alle medarbejdere har, så I forbedrer kundetilfredsheden langvarigt og konsekvent.

Her er tre grunde til, at fremragende kundeservice og -tilfredshed er uundværlig for jer:

1. Driver kundeloyalitet og mund-til-mund-reklame

Fremragende kundeservice skaber uforglemmelige oplevelser, som opmuntrer kunderne til at vende tilbage. Når jeres kunder føler sig værdsatte og ved, at I vil gå ekstra langt for dem, opbygger det en stærk loyalitet.

Loyalitet er mere end gentagne køb; det er holdningen om at foretrække jeres virksomhed fremfor konkurrenterne og endda tilgive små fejltrin, som de kunne opleve.

Desuden er loyale kunder de bedste ambassadører for jeres virksomhed, og de deler ofte deres positive oplevelser med venner og familie, hvilket tiltrækker nye kunder.

2. Differentierer jeres brand i et konkurrencepræget marked

I en tid, hvor forbrugerne ofte står over for næsten identiske produktvalg, bliver jeres kundetilfredshed en afgørende brik i spillet.

Hvis I er kendte for jeres ekstraordinære kundeservice, vil I skille jer ud fra mængden, for hvor mange virksomheder prioriterer kunderne så højt?

Dette ry styrker jeres virksomhedsposition og kan endda tillade jer at opkræve en højere pris for produkter eller tjenester. I kundernes øjne er den værdi, der er opnået gennem overlegen service, ofte værd at betale mere for.

I kender det sikkert selv, når I vælger at betale ekstra penge for; “at det hele bare spiller.”

3. Forebygger problemer og reducerer omkostninger

Effektiv kundeservice er også proaktiv; den venter ikke på, at problemer opstår, men forebygger dem, før de sker. Det kan omfatte alt fra at uddanne kunder om korrekt brug af jeres produkt til hurtigt at adressere bekymringer, før de eskalerer til større problemer.

Her er det særlig vigtigt, at I indsamler feedback fra kunderne og bruger den i praksis. Kun på den måde kan I løse problemer hurtigt og effektivt, og dermed spare omkostninger forbundet med rettelser, tilbagekaldelser, og negative offentlige udtalelser.

Desuden hjælper det med at opretholde et positivt forhold til jeres kunder, hvilket er meget billigere end at bruge tid på at erhverve nye.

Fokus på kundetilfredshed og -service er altså ikke et midlertidigt mål; det er en kontinuerlig forpligtelse og en strategisk investering i jeres langsigtede succes.

Men hvordan kan I forbedre jeres kundetilfredshed?

Det spørgsmål kræver en dyb forståelse af jeres kunders behov og forventninger, en kultur af empati og kundecentrering inden for organisationen, og en vedvarende vilje til at tilpasse og forbedre serviceprotokoller baseret på ærlig kunde feedback.

3 tips til bedre kundetilfredshed

At opnå exceptionel kundetilfredshed indebærer mere end hurtige svar og et smilende ansigt. Det kræver en dybtgående forståelse af jeres kunders behov og en kultur med værdiskabelse for kunden i alle afdelinger. Her er tre nøglestrategier til at forbedre jeres kundetilfredshed:

1. Proaktiv problemløsning

Tag skridtet videre ved ikke kun at reagere på problemer, men også ved at forudsige potentielle udfordringer og adressere dem, før de påvirker kunden.

Dette kan indebære at overvåge for produktfejl, udvikle en omfattende FAQ-sektion, eller implementere et system til hurtigt at identificere og håndtere tilbagevendende problemer.

Ved at være et skridt foran kan I vise jeres kunder, at deres tilfredshed er jeres prioritet, og at I er engageret i at levere en problemfri oplevelse.

2. Personlig og empatisk kommunikation

Byg stærkere relationer med dine kunder ved at humanisere hver interaktion.

Dette indebærer at lytte aktivt, anerkende deres oplevelser, og anvende personalisering i jeres kommunikation.

Brug kundens navn, husk deres præferencer, og tilbyd løsninger, der er skræddersyede til deres specifikke behov.

En sådan grad af opmærksomhed viser, at I ser og værdsætter dem som individuelle, hvilket kan forvandle en almindelig serviceoplevelse til en, der skaber varig loyalitet.

3. Kontinuerlig medarbejdertræning

Jeres medarbejdere er frontlinjen i kundeservice; derfor er deres kompetencer og viden afgørende.

Invester i regelmæssig træning, der holder dem opdateret om produkter, serviceprotokoller og kommunikationsevner.

Sørg for, at de har de ressourcer og værktøjer, de har brug for, for at løse kundeproblemer effektivt.

Desuden bør opmuntring af medarbejderne til at give feedback om kundeinteraktioner være en del af jeres kultur, da de ofte tilbyder indsigt, der kan bruges til yderligere at forbedre kundetilfredshedsstrategier.

Ved at implementere disse strategier demonstrerer I en klar forpligtelse over for ikke kun at møde, men at overgå kundernes forventninger. Det vil ikke gå ubemærket hen og kan skabe en konkurrencemæssig fordel.

Måling af kundetilfredshed med NPS

Det er selvfølgelig vigtigt, at I har tal på, hvordan jeres kunderelationer er, for “if you can’t measure it, you can’t manage it”.

Her er Net Promoter Score (NPS) et effektivt værktøj, der direkte korrelerer med kundetilfredshed.

Det måler, hvor sandsynligt det er, at en kunde vil anbefale jeres virksomhed, produkt eller tjeneste til en ven eller kollega.

Scoren er udtrykt som en procentdel og falder inden for et spektrum fra -100 (hvor hver kunde er en kritiker) til +100 (hvor hver kunde er en ambassadør).

NPS er en effektiv, international standard, fordi den er simpel, enkel at måle, og fordi den kan fungere som et tidligt varslingssystem for potentielle problemer, som negativt kunne påvirke jeres kunders loyalitet og jeres virksomheds omdømme.

Sammenhængen mellem kundetilfredshed og NPS er direkte: En høj NPS score indikerer en større sandsynlighed for organisk vækst og positiv mund-til-mund-markedsføring, mens en lav score kan signalere dybereliggende problemer i kundeoplevelsen, der kan hæmme virksomhedens vækst og overlevelse.

Ved kontinuerligt at overvåge og stræbe efter at forbedre NPS, investerer virksomheder i deres kundebase og, endnu vigtigere, i deres langsigtede levedygtighed på markedet.

Alm. Brands metode

Vi er I Relationwise utrolig heldige at have stiftet bekendtskab og samarbejde med Annette Havlitt, som har været med til at løfte Alm. Brand derhen, hvor de er i dag – de har bl.a. vundet Danmarks Mest Anbefalede Virksomhed – særligt ved at have et øget fokus på og arbejde med kunder.

Her er 12 af hendes bedste, konkrete tips til, hvordan de har, og hvordan du kan forbedre din kundetilfredshed i dag:

Afklaring og fastlæggelse af en konsensus om, hvorfor vi måler kundernes tilfredshed – nemlig ikke kun for at klappe os selv på skulderen, men først og fremmest for at sikre fortsat udvikling.

Design og teknisk implementering af målemetode, fx NPS, ved hjælp af spørgeskemaer på udvalgte touchpoints, hvor relevante medarbejdere får kundens respons efter møder og forløb direkte, fx på mail.

Design af enkel måneds- , kvartals- og årsrapportering – én sides oversigt over udviklingen i kundetilfredsheden. Husk at nævne årsagerne til, at kundetilfredsheden er steget eller faldet.

Organisering og organisatorisk forankring af måden, vi arbejder med NPS på (evt. situationsbestemt metode tilpasset organisationen), så alle berørte ved, hvad de skal gøre med NPS-resultaterne.

Når vi beder kunderne om feedback, siger vi ikke bare tak for deres feedback – vi bruger den også. Forbedringspunkter fastlægges, kategoriseres og prioriteres; forbedringstiltagene iværksættes og implementeres, hvorefter udviklingen følges løbende.

Vi ‘lytter aktivt’ til vores kunder = vi har fx en eller flere dedikerede ‘kundeambassadører’, der systematisk følger, observerer, taler med, spørger, lytter, registrerer, filmer, tester med og inddrager kunder før, under og efter deres ‘brug’ af os.

Vi anvender kundepaneler, fokusgrupper og/eller kundeinterview ad hoc som metode til udvikling af produkter og serviceforbedringer.

Vi har åbne kommunikationskanaler fx på hjemmesiden og Facebook, hvor kunder kan kommunikere med kundeambassadørerne.

Vi deler viden på tværs af organisationen om kundernes oplevelser og feedback, fx på afdelingsbesøg, i nyheder, til ledermøder osv.

Alle kundevendte funktioner har rådighed over beløb op til xx kr. Dette beløb kan anvendes til at gøre kundens oplevelse bedre eller som plaster på såret ved evt. klager. Vi håndterer ‘detractors’ (utilfredse kunder) indenfor 24 timer.

Vi decentraliserer ansvaret med at yde serviceforbedringer og styrke kundeoplevelsen. Det er ofte lokalt, ‘guldet ligger begravet’, og her kan den største værdi ofte høstes.

Vi motiverer hinanden til at se virksomheden fra kundernes perspektiv – og til selv at tage ansvar for kundens oplevelse på relevante kontaktpunkter.

Vi anerkender, roser og belønner alle, der handler kundeorienteret og lever op til vores kundeløfter.