close

Få en præsentation.

Så enkel er processen:

  • Udfyld formularen
  • En af vores customer experience eksperter vil derefter kontakte dig
  • Du vil opleve vores Customer Experience Platform og få svar på dine spørgsmål

Planlægning


Kundetilfredshedsundersøgelser er det vigtigste redskab til at få kendskab til dine kunders holdninger til dit produkt eller din service. En korrekt udført kundetilfredshedsundersøgelse kan give dig værdifuld viden om, hvad der virker i jeres virksomhed, og hvor der er plads til forbedring. Den fortæller dig tillige, hvilke af dine kunder, der vil anbefale dig i deres netværk, og hvilke kunder, du kan påvirke i den ønskede retning. En godt eksekveret undersøgelse kræver dog planlægning. Vi har her samlet de bedste artikler, så du let kommer i mål med din undersøgelse og skaber loyale kunder.


Point to Point Travel Route

Planlægning af kundetilfredshedsundersøgelse

En kundetilfredshedsundersøgelse er det vigtigste redskab til at få kendskab til kundernes holdninger, og skal derfor gennemtænkes, inden den eksekveres. På dagens konkurrenceprægede marked er service af høj kvalitet ofte forskellen mellem at beholde og miste kunder. Effektive markedsføringsmetoder giver virksomheden nye kunder, men effektiv service fastholder kunder. For at yde god og effektiv service må virksomhederne have et redskab til at evaluere sin formåen og finde sine svage punkter så de kan forbedres. Den bedste metode til dette er en kundetilfredshedsundersøgelse. En kundetilfredshedsundersøgelse hjælper virksomheden til ikke blot at identificere svage punkter, men beviser også over for kunderne, at virksomheden gør sig umage, og aktivt forsøger at finde ud af, hvordan den kan forbedre sin service. Men for at få et effektivt resultat skal virksomheden overveje følgende pointer, før kundetilfredshedsundersøgelsen gennemføres.

Før medarbejderne begynder på kundetilfredshedsundersøgelsen, skal de først afgøre, hvad der er formålet med kundetilfredshedsundersøgelsen, og hvilke parametre den skal måle på. Alt for mange virksomheder måler på tilfredshed, men burde i stedet fokusere på loyaliteten. Tilfredshed og loyalitet er IKKE det samme. En af de bedste måder at måle på kundeloyaliteten er med Net Promoter Score® .

Relationwise A/S anbefaler i princippet blot ét spørgsmål som bygger på Net Promoter Score® -modellen: “På en skala fra 0-10, hvor vidt vil du anbefale virksomheden til dine venner/kollegaer?” Derefter følges op med et åbent spørgsmål, hvor kunden skal begrunde sit svar i en fritekstboks.

NPS

Vores kunder elsker Relationwise