close

Få en præsentation.

Så enkel er processen:

  • Udfyld formularen
  • En af vores customer experience eksperter vil derefter kontakte dig
  • Du vil opleve vores Customer Experience Platform og få svar på dine spørgsmål

Net Promoter Score® / NPS®


En virksomhed har brug for kundetilfredshedsundersøgelser for at finde ud af, om kunderne er glade for virksomhedens vare/service. Et godt udformet spørgeskema kan medvirke til at gennemføre succesfulde kundetilfredshedsundersøgelser. I denne kategori kan du finde inspiration til, hvordan du kommer i gang med måling af kundeloyaliteten.


Guide til employee NPS (eNPS) 2019 – den ultimative vej til medarbejdertilfredshed
En introduktion til Net Promoter Score® – og hvorfor metoden er så effektiv
Fordele ved Net Promoter Score®
Få kundernes feedback med Net Promoter Score®
Hvordan kan Net Promoter Score® bruges til at forbedre kundeservicen?
Vis kundetilfredsheden, skab tillid og få nye kunder
Før man udfører en kundetilfredshedsundersøgelse
Effektive spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, og værdien af Net Promoter Score®
8 tips til en højere svarprocent
Forstå kundetilfredshedsundersøgelse og Net Promoter Score®
Vigtigheden af Net Promoter Score® og kundetilfredshedsundersøgelser
Hemmeligheden bag Kundefastholdelse, Kundeloyalitet og øget Indtjening!
Se tilfredsheden over tid
Hvad er de nyeste trends og udviklingen indenfor kundemålinger?
Valg af spørgeskemamodel – Net Promoter Score® modellen
Nuancer i en vellykket kundetilfredshedsundersøgelse herunder Net Promoter Score®
Net Promoter Score® løser forfejlede kundetilfredshedsundersøgelser
Tips til at undgå vage resultater af kundetilfredshedsundersøgelser, herunder Net Promoter Score®
Klassificering af kunder i en kundetilfredshedsundersøgelse med Net Promoter Score®
Net Promoter Score® skelner mellem kundetilfredshed og kundeloyalitet
Basale retningslinjer for kundetilfredshedsundersøgelse
Net Promoter Score® kommer kundeklager i møde
Lyt til kunderne med Net Promoter Score®
Årsager til lave responsrater i kundetilfredshedsundersøgelsen
Vis din Net Promoter Score® og få nye kunder
Net Promoter Score® – et effektivt redskab til at fastholde kunder
Fordelen ved ét spørgsmål i en kundetilfredshedsundersøgelse
Online spørgeskema til projektevaluering
Ting man skal huske, når der udføres kundetilfredshedsundersøgelse
Metoder til at forbedre kundetilfredshedsundersøgelsens responsrate
Fordele med Net Promoter Score®
Brug Net Promoter Score®-målingen skal ske kontinuerlig
Styrk kundeloyaliteten med Net Promoter Score® 1/2
Styrk kundeloyaliteten med Net Promoter Score 2/2

Værdien af tilfredse kunder

For enhver virksomhed er det vigtigt at have tilfredse kunder. For at finde ud af, om kunderne er tilfredse med virksomhedens service eller vare, er det meget vigtigt at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse.

En kundetilfredshedsundersøgelse tager sigte på at finde ud af, hvad kunderne til et bestemt produkt eller serviceydelse mener om det, de køber. Med sådan en feedback om varens stærke og svage punkter kan man foretage de nødvendige ændringer af produktet. På denne måde kan man skaffe flere kunder og dermed større profit.

For at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse må en virksomhed udforme et spørgeskema. Nedenfor er nogle forslag til et passende spørgeskema. Spørgsmålene skal være korte og få. Undersøgelsen må ikke være for langvarig for ikke at belaste kunderne unødigt. Spørgsmål kan f.eks. lyde:

- I hvor høj grad er du tilfreds med den vare eller serviceydelse, du har købt?
- Hvor tilfreds er du med den service, du har fået?
- Hvor tilfreds er du overordnet med virksomheden?

Foruden at være korte skal spørgsmålene være lette og enkelte, snarere end i pompøst og komplekst sprog. For at undgå forvirring må spørgeskemaet ikke indeholde stavefejl eller grammatiske fejl.

NPS

Vores kunder elsker Relationwise