August 26, 2010

Kampagnetest

est din næste reklame ved at oprette et test-panel. Test-panelet kan vurdere hvor effektiv din planlagte reklame er for på den måde at undgå at spilde dyre reklamekroner. Administrationen og gennemførelsen af en reklametest via et test-panel sker nemt og hurtigt via Survey-online's elektroniske spørgeskemasystem.
August 26, 2010

Fraværsundersøgelse

Formålet med en undersøgelse om fraværspolitik er at finde årsagerne til fravær - både nuværende sygemeldinger, samt indikationer om eventulle årsager til fremtidigt fravær. Fraværspolitikken skal have et forebyggende sigte, således at der samtidig fokuseres på en indsats hvor fysisk og psykisk nedslidning minimeres, samtidig med at medarbejderne trives. Kontakt os for at høre hvilke konkrete fordele din virksomhed kan opnå.
August 26, 2010

Kompetenceudvikling

ompetenceudvikling er et væsentligt redskab til at fremme sammenhængen mellem den enkelte medarbejders kvalifikationer og arbejdspladsens krav. Kompetenceudvikling kan også vise om medarbejderne har kvalifikationer der ikke udnyttes. En undersøgelse skaber grundlaget for en effektiv uddannelsesplanlægning.
August 26, 2010

Seniorpolitik

Seniorpolitik skal bidrage til, at arbejdspladserne udnytter og udvikler alle personaleressourcerne, uanset alder. Samtidig skal seniorpolitikken sikre et udviklende arbejde - hele arbejdslivet. En undersøgelse skal derfor være med til at synliggøre seniormedarbejdernes kompetencer og udviklingsmuligheder.
August 26, 2010

Borgerundersøgelser

ør borgernes holdning Nu kan kommunerne på en nem og hurtig måde få borgernes holdning via et elektronisk borgerpanel. På den måde kan borgerne få indflydelse på de kommunale tiltag og politikker, f.eks. strukturreformen, borgerservice, nye lovforslag etc. Adgang til borgerpanelet sker nemt via kommunens hjemmeside. Administrationen og gennemførelsen af undersøgelserne sker nemt og hurtigt via Relationwise elektroniske spørgeskemasystem Survey Solution
August 26, 2010

Kundeundersøgelser

Lær dine kunder endnu bedre at kende. En kundeundersøgelse er med til at kortlægge kundernes tilfredshed og til at prioritere konkrete indsatsområder for at højne tilfredsheden endnu mere. Det giver loyale kunder og det kan ses på bundlinien.
August 26, 2010

Medlemsundersøgelser

En medlemsundersøgelse er en effektiv måde at komme i dialog med medlemmerne, og samtidig få en systematisk indsamling af medlemmernes vurderinger, behov, forventninger og prioriteringer af de ydelser I tilbyder. På den måde får I et systematiseret grundlag for at målrette og prioritere jeres ydelser i forhold til medlemmernes ønsker og forventninger.
August 26, 2010

Kursusevalueringer

Kursusevalueringerne er et effektivt redskab til at forbedre undervisningen. F.eks. som et pædagogisk redskab for den enkelte underviser samt til at afdække forskellige problemer vedr. undervisningen. Endelig kan kursusevalueringen bruges til at dokumentere kvaliteten af undervisningen som med fordel kan bruges i jeres markedsføring til at tiltrække nye kursister.
August 26, 2010

Studieevalueringer

Lov 414 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelse trådte i kraft 1.7.2003. Loven pålægger alle uddannelsesinstitutioner at gøre oplysninger om undervisning, uddannelser og kvalitet offentligt tilgængeligt på internettet.