close

Få en præsentation.

Så enkel er processen:

  • Udfyld formularen
  • En af vores customer experience eksperter vil derefter kontakte dig
  • Du vil opleve vores Customer Experience Platform og få svar på dine spørgsmål

Woohoo!: Alexander Kjerulf


Alexander Kjerulf er specialist i arbejdsglæde.

Hans unikke tilgang gør, at arbejdsglæden ikke bare bliver et HR-projekt, men en strategisk ressource og en grundsten i virksomhedens fundament. Det handler ikke om arbejdstilfredshed. Det handler om arbejdsglæde.

Det fremgår af grundpræmissen for hans filosofi: ”Du kan ikke lave kundeservice i verdensklasse, hvis ikke dine medarbejdere er glade.” Det skyldes bl.a., at ”glade medarbejdere er mere produktive, kreative og hjælpsomme.”

Men arbejdsglæde handler ikke bare om at arrangere zumbaundervisning og give høj løn. Man skal ind og arbejde med nogle kerneværdier. At lønnen ikke er så vigtig som man måske skulle tro kan man for eksempel illustrere ved at så på Disney World i Florida. Det er en af de gladeste arbejdspladser i verden, på trods af at en stor del af deres ansatte er på minimumsløn.

Alexander Kjerulf mener, at to ting er vigtige end alt andet for at skabe arbejdsglæde: Resultater og relationer.

Resultater betyder at være god til sit arbejde og føle at ens arbejde er værdifuldt og meningsfuldt. Det kan stimuleres ved at give god feedback.
Relationer dækker at kunne lide dem man arbejder med. Her er det, ikke overraskende, især vigtigt at være glad for sin chef.

Alexander illustrerede sine pointer om sammenhængen mellem kundeloyalitet og arbejdsglæde ved at henvise til et interessant eksperiment. Her blev testpersonerne sat i et rum, hvor de skulle udfylde et langt spørgeskema. Et af spørgsmålene her var, i hvor høj grad den adspurgte netop i det øjeblik var glad.
Personen skulle herefter gå fra det rum, hvor spørgeskemaet blev udfyldt, til et andet rum. Men det var på gangen, at det rigtige eksperiment skete. Her gik en ”forsker” forbi, og tabte en stak papirer. Det viste sig, at dem der var glad i langt højere grad var villige til at hjælpe personen med at samle papirerne op af deres egen fri vilje. Dem der var sure – de gik blot videre uden at hjælpe.

NPS

Vores kunder elsker Relationwise