Hvor mange kunder skal spørges når der laves en kundetilfredshedsundersøgelse?

Det er vigtigt at finde ud af, hvor mange der skal være en del af kundetilfredshedsundersøgelsen, da det fører til mere præcise resultater. Kundetilfredshedsundersøgelser kan give markedsanalysemedarbejdere en ide om kundernes adfærd og opfattelse, dvs. hvad de virkelig mener om et bestemt produkt eller service.

Er de virkelig tilfredse med produktet eller serviceydelsen?

Når man udfører en kundetilfredshedsundersøgelse, er der altid fare for fejl eller manglende præcision. Præcisionen afhænger af fokusgruppens størrelse, altså hvor mange kunder der får stillet spørgsmålene i undersøgelsen. For at finde ud af fokusgruppens størrelse har markedsanalysemedarbejderne brug for ekstra information, og for at finde ud af, hvor meget fokusgruppens størrelse kan variere. Informationen handler blandt andet om:

Hvor mange svar er der brug for?

Hvis markedsanalysemedarbejderne eller virksomhederne har brug for et bestemt antal svar, er det en god ide at belønne respondenterne, da det gør det næsten helt sikkert, at undersøgelsen når sit kvotemål.

Fejlmargin eller tillidsinterval

Det handler basalt om den indflydelse eller kontrol eller potentielle fejlmargin, der kan accepteres. Det er “+/-” værdien, som man ofte ser i meningsmålinger i medierne. Jo mindre den procentdel er, jo større skal fokusgruppen være.

Beslut, hvordan tillidsintervallet skal være

Tillidsintervallet handler om, hvor sikker man kan være på resultaterne. De fleste markedsanalysemedarbejdere taler om 95 procent confidence level, men man kan vælge at gå op til 99 procent. Hvis virksomhederne eller markedsanalysemedarbejderne har en 95 procent confidence level og et 5 procent confidence level, betyder det, at de kan være sikre på, at deres resultater afviger mindre end 5 procent, fra hvad folk virkelig mener.

Vælg målgruppen

Markedsanalysemedarbejdere skal finde ud af, hvor mange mennesker de skal indhente oplysninger eller data fra. Hvis markedsanalysemedarbejderne udfører en kundetilfredshedsundersøgelsen med respondenter, der opfylder den betingelse at være mellem 18 og 35 år, eller at være mænd, eller måske at være ældre borgere, så må de finde en population, der passer til undersøgelsens behov og krav. Til dette formål kan markedsanalysemedarbejdere finde oplysninger om en population hos et bureau.

Fastlæg omkostninger til kundetilfredshedsundersøgelse 

Omkostninger til respondentgruppen er en af de største poster på budgettet til markedsundersøgelser, især hvis responsraten ikke er høj. Jo større stikprøvegruppen er, des mere præcise vil resultaterne være, men samtidig vil det øge omkostningerne. Kundeloyalitet     P.S du kan læse mere om kundeloyalitet, Net Promoter Score og kundetilfredshedsundersøgelser i vores bog Anbefalet som du kan få helt gratis her.