close

Få en præsentation.

Så enkel er processen:

  • Udfyld formularen
  • En af vores customer experience eksperter vil derefter kontakte dig
  • Du vil opleve vores Customer Experience Platform og få svar på dine spørgsmål

Metoder til Stikprøveudtagning ved Markedsundersøgelser?


Hvorfor er det nyttigt at lave stikprøveudtagning når der laves en markedsanalyse?

Stikprøver spiller en afgørende rolle i markedsanalyse. Det gør det muligt for markedsanalysemedarbejderen at nøjes med at udforske en lille del af målmarkedet, hvilket gør markedsanalysearbejdet let.

En prøve er en “del af en helhed, som viser, hvordan resten er.” I forbindelse med markedsundersøgelser spiller prøveudtagning en væsentlig rolle.

Med andre ord er markedsundersøgelser arbejdet med at indsamle data for at få kendskab til kundernes krav og forholdene på markedet.

Det ville være en dyr og langvarig procedure at indsamle data fra hele målmarkedet. Derfor foretages der stikprøver, som letter marketingfolk i arbejdet med at få overblik over markedet.

Stikprøver giver flere fordele. Det er en præcis metode, hvor man studerer en stikprøve af befolkningen, hvilket er billigere end at undersøge den samlede befolkning. Desuden udføres stikprøver med den største omhu, og det afgøres af eksperter, om resultatet ser ud til at være rigtigt og nøjagtigt.

Forskellige metoder til stikprøvetagning

Nedenfor er nogle af de få almindeligt anvendte prøveudtagningsmetoder i markedsundersøgelser:

Simpel tilfældig stikprøveudtagning

En tilfældig udvælgelse sikrer, at alle respondenter har samme chance for at blive udvalgt til stikprøven.

Systematisk sampling

Med den systematiske sampling er udgangspunktet et tilfældigt valg, og efterfølgende bruges et springende interval til at vælge hver enkelt respondent. Dette er lettere end simpel tilfældig samplingsproces, og den metode, der oftest bruges til at udregne det springende interval, er befolkningens størrelse/stikprøvens størrelse.

Klyngesampling

Med denne metode opdeles befolkningen i undergrupper eller klynger, som er helt ens, og derefter anvendes en af de ovennævnte stikprøvemetoder. Bagefter foretages en optælling af én eller nogle befolkningsgrupper (”klynger”), eller en eller flere klynger kan udvælges tilfældigt, så de kan studeres.

Stratificeret sampling

Strata eller delpopulationer (grupper opdelt på faktorer såsom indtægter, køn osv.) identificeres, og simpel tilfældig stikprøveudtagning kan foretages i forhold til hver delpopulation lag. Herefter vurderes, hvad resultaterne ville være, hvis hele befolkningen blev undersøgt.

Stratificeret prøvetagning anvendes normalt, hvis en befolkning ikke er typisk, men har en skæv fordeling.

NPS

Vores kunder elsker Relationwise